— Undersøgelse om —

Kriminalitet blandt ikke-fastboende udlændinge i Danmark 2015-2019

Og få mere at vide

— Undersøgelse om —

Kriminalitet blandt ikke-fastboende udlændinge i Danmark 2015-2019

Undersøgelse bygger oven på en analyse af straffelovssigtelser og (doms)afgørelser om turister, asylansøgere og illegale indvandrere i Danmark i perioden 2000-2014 (Kruize, 2016). 

I denne nye undersøgelse ses nærmere på perioden 2015-2019 og udover straffeloven også inddraget lov om euforiserende stoffer samt udlændingeloven.

Datagrundlaget består af et datasæt fra Rigspolitiet samt offentligt tilgængelige oplysninger fra Danmarks Statistisk (Statistikbanken).