— Undersøgelse om —

Identitetsmisbrug belyst fra flere vinkler

Og få mere at vide

— Undersøgelse om —

Identitetsmisbrug belyst fra flere vinkler

Digitaliseringen spiller nu til dags en central rolle for misbrug af identitetsoplysninger, men at sløre sin egen og/eller misbruge andres identitet har altid været en del af den kriminelle verden.

Der er i Danmark gennemført adskillige undersøgelser af identitetstyveri (Kruize, 2009, 2013, 2015 og 2018), informationssikkerhed (Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT, 2015) og digital tryghed (Forbrugerrådet Tænk, 2016).

Disse studier kan betegnes som offerundersøgelser dækkende et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med det primære formål at sætte tal på omfanget (kvantificering).

Sideløbende ses med jævne mellemrum journalistiske indslag om ofre for identitetstyveri.

Der savnes derimod en kvalitativ undersøgelse, som går i dybden med identitetsofrenes kamp mod misbruget og centrale aktørers oplevelse af identitetsmisbrug. 

Dette forskningsprojekt har til formål at udfylde dette hul i vores viden om identitetsmisbrug.