— Undersøgelse om —

Effekter af COVID-19 pandemien på indbrud i privat beboelse

Og få mere at vide

— Undersøgelse om —

Effekter af COVID-19 pandemien på indbrud i privat beboelse

Pandemien har forandret livet for en meget stor del af befolkningen radikalt, idet det har været koncentreret i og omkring hjemmet og sammen med kun de allernærmeste. Få har kunnet rejse ud af landet, ligesom få har kunnet komme ind i landet. Denne helt unikke situation, som pandemien har skabt, kan siges at udgøre et naturligt eksperiment, der giver mulighed for at undersøge forhold, det ellers ikke ville være mulige at undersøge. I denne undersøgelse er fokus på risikoen for at blive udsat for indbrud i eget hjem. Denne form for kriminalitet er mindsket i coronaens tid, men hvorfor nu det? I denne undersøgelse graves dybere i data og oplysninger om indbrud for dermed peges på mønstre og forhold, der kan gøre os klogere på, hvordan vi forebygger indbrud i fremtiden.