— Undersøgelse om —

Det danske hælermarked 2014-2019

Og få mere at vide

— Undersøgelse om —

Det danske hælermarked 2014-2019

Formålet med denne rapport er at fremlægge estimater for det danske hælermarked 2014-2019 for stjålne varer med særligt fokus på genstande, der stammer fra indbrud i beboelse.

Rapporten er dermed til dels en opdatering af en tidligere undersøgelse, Det danske hælermarked (Kruize, 2016). Resultaterne er fundet ved at studere omfanget, typerne og værdien af de effekter, der stjæles fra privatpersoner, virksomheder og institutioner i Danmark. Den tidligere rapport omhandlede året 2014. Nu ser vi nærmere på 2019 og – i det omfang, det er muligt – også på de mellemliggende år.

Oplysningerne er blevet sammenholdt med tilgængelige datakilder om hæleri, hvilket har ført til rapportens estimater. Det skal understreges, at der ikke er tale om nagelfaste tal, men om kvalificerede skøn.