CfKA

Center for Kriminalitetsanalyse

 

Kontakt: 28 91 83 05 eller info@cfka.dk

 

 

Kriminalitetsoplysninger kan analyseres med forskellige formål. Der kan være tale om strategiske, taktiske eller operative analyser. Kriminalitetsoplysninger kan også analyseres på forskellige måder, som beskrivende, forklarende eller forudseende analyser. Grundlaget for en analyse er som regel politidata, men også andre type af data kan inddrages – både kvantitative og kvalitative data.

 

CfKAs kompetence ligger indenfor strategiske og taktiske analyser. Virksomhedens stifter – Peter Kruize – har været med til at udvikle faget i Holland siden 1990erne; som underviser på politiskolen og i praksis ved adskillige analyser af bl.a. narkotikakriminalitet, voldskriminalitet og organiseret kriminalitet. Endvidere har han skrevet almene og mere specifikke (fx i forhold til unge) kriminalitetsbilleder for politidistrikter.

 

CfKAs ambition er også at være aktiv på det danske marked. Der er opnået kendskab til politiets systemer og sagsstyring i Danmark som led i forskningsprojekter af internetkriminalitet, tricktyveri og hjemmerøveri; udført som ansat ved Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet).

 

 

 

 

 

Tricktyveri i beboelse

 

Denne undersøgelse beskæftiger sig med tricktyveri i beboelse. Denne form for kriminalitet har eksisteret i adskillige år, men inden for de senere år sket en tredobling af disse tricktyverier. Langt de fleste tilfælde sker i Region Hovedstadenog går ud over ældre mennesker - især kvinder.

 

Download eller læs rapporten her

Hjemmerøveri

 

 

Denne rapport beskriver fænomenet røveri i eget hjem og ofrenes samt gerningspersonernes profil. Endvidere beskrives beboernes reaktioner på et hjemmerøveri i nærområde. Har et hjemmerøveri effekt på lokalbeboernes adfærd og brug af sikring af deres private hjem?

 

Download eller læs rapporten her

 

Internetkriminalitet

 

Denne undersøgelse fra 2013 belyser identitetstyveri, betalingskortmisbrug og handelsbedrageri i online verdenen. Følgende perspektiver anvendes: Omfang, fremgangsmåde, tab, offerprofil, forebyggelse, anmeldelse, efterforskning, gerningsmandsprofil og strafudmåling.

 

Download eller læs rapporten her

 

Copyright © All Rights Reserved